Uslovi korišćenja

Pažnja: molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate uslove korišćenja sajta kompnije ”Turbo Ideal d.o.o.”  za proizvodnju i prodaju turbokompresora, njihovih delova, pratećih komponenti, kao i ostalih proizvoda iz oblasti auto industrije. Upoznavanjem sa uslovima korišćenja dobićete sve potrebne informacije o načinu na koji možete koristiti naš sajt. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

“Turbo Ideal d.o.o.” Beograd-Leštane zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

Svi detalji, dokumenta, ilustracije i žigovi koji su objavljeni na ovom sajtu su u vlasništvu “Turbo Ideal d.o.o”. Ništa sadržano na ovoj veb -stranici se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.

Veb -sajtovi trećih lica

Ovaj veb -sajt sadrži linkove/reference za veb -sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, “Turbo Ideal d.o.o .” ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih veb -sajtova. “Turbo Ideal d.o.o. “ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih veb-sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. “Turbo Ideal d.o.o.” ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim veb -sajtovima na vlastiti rizik.

Upotreba internet sajta

Sadržaji objavljeni na internet sajtu www.turboideal.com, katalog turbokompresora, komponenti za turbokompresore i ostale proizvode iz auto industrije su u vlasništvu kompanije “Turbo Ideal d.o.o.” Sve slike i informacije koje su prikazane u odeljku pretrage proizvoda I kataloga po vozilima ili OEM proizvođačkim brojevima-kodovima služe za informisanje o proizvodima. Ove informacije ni na koji način ne povezuju naše proizvode sa ostalim proizvođačima turbokompresora ili delova za iste. Ovi brojevi se koriste isključivo za pretragu i upućuju na proizvode kompanije “Turbo Ideal d.o.o.” U svakom trenutku se nastoji da slike,  kao i opisi proizvoda pružaju sto tačnije informacije o proizvodima. “Turbo Ideal” ne može da pruži garancije da su objave bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju, sa kompletnom dokumentacijom  i neoštećenim pakovanjem koji ste uz njega dobili u roku od 7 dana od dana preuzimanja.

Sve informacije koje su objavljene na sajtu kompanije”Turbo Ideal d.o.o.” mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, kopirati informacije o prizvodima ili kompletnu bazu, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih,potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koristite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

-Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavanju upotrebu ili kopiranje sadržaja  dostupnih na sajtu;

-Objavljujete ili prenosite na internet sajt bilo koji materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski, zlostavljački, koji može inicirati rasnu  mržnju, diskriminacioni, preteći, izazivački, koji krši poverenje, koji krši privatnost ili koji može da uzrokuje uznemiravanje ili neprijatnost;

-Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profile;

-Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno se predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije;

-Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem;

-Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;

-Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta;

-Korišćenje sajta www.turboideal.com za maloletna lica je dozvoljeno samo u prisustvu roditelja ili staratelja.

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući i da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

Obaveštenje o zaštiti privatnosti i ličnih podataka

Da biste uspešno izvršili registraciju na sajtu www.turboideal.com, potrebno je da unesete sledeće informacije: Vaše ime i prezime, naziv kompanije ili naziv preduzetnika, PIB-poreski indentifikacioni broj, adresu, e-mail i broj telefona.  Ostavljeni podaci se mogu koristiti i za potrebe da Vam potvrdimo narudžbenicu, da Vas obavestimo o trenutnom statusu iste kao i da Vam isporučimo željenu robu. U ime “Turbo Ideal d.o.o.” obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo e-mail i sms obaveštenja.

Rok čuvanja i upotrebe prikupljenih podataka je trajan, osim u slučaju povlačenja saglasnosti, kada se podaci u celosti brišu. Kupci u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje, odnosno, mogu povući saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva rukovaocu na adresu elektronske pošte podrska@turboideal.com . Primenjujemo najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa, što uključuje, ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovani transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika popunjavanjem formulara za prijavu, naručivanjem, itd.

Podatke mogu unositi, pristupati im i obrađivati ih samo lica koja imaju ovlašćenje za takve aktivnosti. Pristup podacima koji su uneti ručno i koji se čuvaju na papiru imaju samo lica koja imaju ovlašćenje za pristup tim podacima. Svi zaposleni u kompaniji “Turbo Ideal d.o.o.” odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbedonosni integritet i privatnost njegovih podataka ne mogu biti 100% zagarantovani.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju.

Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica. Na taj način nastojimo i da Vam omogućimo lakše korišćenje, kao i kvalitetnije informacije o proizvodima. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

REKLAMACIJE, SAOBRAZNOST PROIZVODA I GARANCIJA

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate.

Bez potvrde o preuzimanju proizvoda, računa, ili nekog drugog dokaza koji se dobija uz isporučen proizvod, korisnik neće biti u mogućnosti da proizvod reklamira, zameni ili vrati.

Saobraznost znači da je prodavac-pružalac usluge dužan da potrošaču isporuči robu koja:
– ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
– odgovara opisu koji je dao prodavac-pružalac usluge i ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
– po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe;
– ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, pod uslovom da je prodavcu u momentu kupovine moralo biti poznato da potrošač robu nabavlja za naročitu upotrebu.

Roba je saobrazna, s obzirom na njenu prirodu, ukoliko po kvalitetu i funkcionisanju odgovora razumnim očekivanjima rada za određenu vrstu robe. Tako, potrošač se ne može pozivati na nesaobraznost za npr. takozvanu potrošnu robu – hleb, sijalice za auto, baterije i sl. u punom roku od dve godine, jer se saobraznost, valjanost, od ovakve vrste robe očekuje srazmeno roku trajanja. Ukoliko roba ne ispunjava bilo koji od navedenih četiri uslova onda je nesaobrazna ugovoru.
Trgovac nije dužan da garanciju izdaje u pismenoj formi, osim na zahtev potrošača. Potrošač ima pravo reklamacije zbog nesaobraznosti u roku od dve godine od kupovine, ali nema zakonsko pravo da robu vrati bez obrazloženja, ukoliko funkcioniše u skladu sa svojom namenom, prirodom i ugovorom.

* IZVOD IZ ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon)

“Turbo Ideal d.o.o.”, vlasnik istoimenog brenda “TURBO IDEAL turbochargers parts”, zadržava pravo da ne odobri besplatnu garanciju u sledećim slučajevima:

  • Ukoliko je proizvod, namerno ili slučajno, zbog nepažnje ili usled neadekvatnog korišćenja, oštećen od strane korisnika (potrošača) ili nekog drugog lica;
  • Ukoliko isporučene proizvode nije održavao i ugrađivao (montirao i demontirao na vozilo, odnosno sa vozila) servis koji je registrovan i tehnički osposobljen za održavanje i popravku motornih vozila;
  • Ukoliko servis za održavanje i popravku motornih vozila ima izrečenu meru zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u momentu održavanja i ugradnje isporučenih delova;
  • Ukoliko je proizvod oštećen usled ugradnje ili popravke od strane neovlašćenog lica ili servisa;
  • Ukoliko proizvod nije tretiran u skladu sa proizvođačkom specifikacijom i proizvođačkim uputstvima, ili u skladu sa svojom namenom;
  • Ukoliko su oštećenja prouzrokovana višom silom kao što su udar groma, poplave, požari, neadekvatno skladištenje, neispravna električna instalacija, ili bilo koji drugi razlog izvan kontrole proizvođača;
  • Ukoliko potrošač ne želi i neće da popuni reklamacioni obrazac i da priloži dokaz o kupovini proizvoda koji želi da reklamira.

Reklamacioni list mora da sadrži detaljan opis neispravnosti proizvoda koji se reklamira i da bude overen potpisom i pečatom registrovanog servisa koji je delove ugradio. Reklamacioni list mora da bude overen od strane registrovanog servisa koji svojim potpisom i pečatom garantuje da je reklamirani deo ugradilo tehničko lice obučeno za servisiranje i održavanje vozila, a u vozilo koje je navedeno u reklamacionom listu, da je deo proverio i ustanovio da do kvara nije došlo nestručnom ugradnjom ili rukovanjem.
Informacije o pravima potrošača u smislu ostvarivanja prava za odustanak od ugovora i reklamacije, mogu se pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača, kao i u Zakonu o obligacionim odnosima.

All in one place - Turbocharger online catalog | Turbocharger parts | Turbocharger repair machines | Equipment & Tools