MajKon JUG

Posted On 18.01.2023 / Category

Majstorska konvencija JUG

Prva Majstorska konvencija Jug-učesnici turbo servis Motorkov i Turbo Ideal, zajedno sa ECAP školskim centrom. Posetioci konvencije prisustvovaće zajedničkoj prezentaciji Jakova Pekovića (Školski centar ECAP) i Predraga Stojanovića (Turbo Ideal kompanija) koja će dodatno pojasniti potencijalne sumnje u razloge kvara turokompresora i kako ih sprečiti. Takođe će se razgovarati o radu pratećih komponenti na vozilu (EGR) i kontroli diferencijalnog pritiska i snabdevanja gorivom.

All in one place - Turbocharger online catalog | Turbocharger parts | Turbocharger repair machines | Equipment & Tools